top of page

Generalforsamlings referater, årsberetninger og regnskaber

 

Generalforsamling (uddrag fra vedtægterne §2)
Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. 


De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. 


Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede, såvel efter antal som efter fordelingstal, stemmer herfor. Er mindre end 2/3 af de således stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de mødte efter antal og fordelingstal stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden en måned, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. 

 

Hvert år afholdes i marts eller april måned ordinær generalforsamling.

 

Her findes referater, årsberetninger og regnskaber for ejerforeningen.

Du skal blot et årstal, hvorefter det givne års referater og regnskab vises. Klik på ... ud for dokumentet du ønsker at vise. 

arrow&v
Dato
Indhold
Ekstraordinær generalforsamling
20/06/2022
Referat
...
Antenneforeningen GF
18/05/2022
Referat
...
Generalforsamling
21/04/2022
Regnskab
...
Generalforsamling
21/04/2022
Referat
...
Bestyrelsen
16/04/2022
Årsberetning
...
bottom of page