top of page

Fællesudgifter

Grundet manglende hensættelser til større nødvendige udgifter på Ejerforeningens bygningen, er det blevet 
vedtaget at fællesudgifterne sættes op med 50,- kr. pr. fordelingstal. Dette vil være gældende pr. 1. jan. 2015.

 

A'contobeløbene for vand og varme

Fremadrettet vil a’conto vand/varme blive baseret på de reelle afregninger fra forsyningen. Således at et evt.
merforbrug vil blive indregnet i kommende a’conto betalinger, når afregningstallene kendes.

 

Hermed vil der ikke komme nogle kedelig overraskelser i form af store tilbagebetalinger, ligeledes vil for meget
indbetalt også slå igennem på indbetalinger, som vil blive nedsat således at dette svarer til forbruget.

Antenneforenningen 

- meddeler, at det månedlige bidrag pr. 1. januar 2015 bliver kr. 200,- pr. lejlighed.

 

 

Praktiske detajler om betaling og økonomi 

Indbetaling af fællesbidrag a conto varme m.v. 
Indbetaling af fællesbidrag, a conto varme m.v. til ejerforeningen foregår til administrationen. 


I slutningen af hver måned vil der blive udsendt indbetalingskort for den følgende måned. Vær venlig kun at benytte dette kort ved indbetaling. 
Betaling skal ske senest den 4. hverdag i måneden (lørdag medregnes ikke). 


Hvis betalingsfristen ikke overholdes, igangsættes en restanceprocedure, og der opkræves et restancegebyr til dækning af de ekstraudgifter, som restancebehandlingen medfører. 


Sidste rettidige betalingsdato er anført på opkrævningskortet. 

 

Restancer 
Ejerforeningen kan benytte ekstern ressourcer, hvis det ikke lykkes for os at inddrive skyldige restancer. 

 

Betalings Service 
Hvis du vil gøre indbetalingerne lettere for dig selv, kan du tilmelde dig BS-ordningen, hvorved du slipper for at gå på posthuset eller i banken.  Ønsker du ikke at benytte BS-ordningen, opkræver ejerforeningen et gebyr på kr. 25,- idet anden form for udsendelse er forbundet med ekstra omkostninger til Nets.


Venligst kontakt administrator for yderligere information om tilmelding til BS-ordningen. 


Anden postadresse 
Indkaldelser til generalforsamlinger, referater, meddelelser, opkrævningskort m.m. vil blive uddelt eller fremsendt til lejlighedens adresse fra administrationen. 


Hvis du ikke selv bor i lejligheden, og derfor ønsker materiale og meddelelser fra administrationen tilsendt anden postadresse, kan materialet til dig frasorteres, inden uddelingen finder sted, og derefter fremsende det direkte til din postadresse eller din mailadresse. 


Opgørelse af vand- og varmeregnskab
Regnskaber for vand og varme med tilhørende slutafregninger udsendes til den person, som ejer lejligheden, når regnskaberne udsendes. Denne ejer modtager evt. tilbagebetalinger og hæfter for evt. efterbetalinger. 


Regnskabsåret for vand- og varmeregnskaber omfatter perioden 1. januar – 31. december, og opgørelserne udsendes normalt i april måned. 

 

Flytteaflæsning af varme- og vandmålere 
Ejerforeningen rekvirerer ikke aflæsning af vand- og varmemålere i forbindelse med overtagelse. Bestyrelsen anbefaler aflæsning til brug for afregning med tidligere ejer (lejer). 

 

Flytteaflæsning rekvireres hos Techem Danmark A/S. Med vore nye målere, kan Techem udføre flytteaflæsning uden at skulle ind i lejligheden. 

 

Aflæsning kan bestilles på telefon 87 44 77 07 (mandag til torsdag 10 - 14).  Vores ejendomsnummer hos Techem er: 21170 

 

Aflæsning af el 
Du skal selv rette henvendelse til DONG og meddele ejerskifte, da afregning for elforsyningen til lejligheden er ejerens eget anliggende, som er ejerforeningen uvedkommende. 

 

Ejerpantebrev til ejerforeningen 
Til sikkerhed for medlemmernes forpligtelser over for ejerforeningen er ejerforeningens vedtægter tinglyst pantstiftende med 5.000 kr. i hver ejerlejlighed. 


Derudover skal ejeren udstede et ejerpantebrev på 8.000 kr. pr. fordelingstal, der håndpantsættes til ejerforeningen. 


Hvis dette ejerpantebrev allerede forefindes, skal det muligvis forhøjes. Under alle omstændigheder skal der tinglyses debitor/kreditor skifte. Det er vigtigt at administrator så hurtigt som muligt, når salget/købet er en realitet, modtager oplysninger om  køber og sælgers cpr.nr. 

 

Bestyrelsen

13. december 2015

bottom of page