top of page

Vedligeholdelse af lejligheder, håndtering af affald og ansvarsfordeling.

Vedligeholdelse guide

Der er blevet udarbejdet en vedligeholdelsesguide som beskriver ovenstående emner. Denne findes både på dansk og engelsk.

Vedligeholdelse af døre

Ejerforeningen vedligeholder kun ydersiden af hoveddøren ind til lejlighederne. Dvs. siden ud mod opgangen. Hvordan hoveddøren fungerer mekanisk eller på indersiden, tætningslister m.m. er ejers eget ansvar.

 

Vurderingen af om hoveddørens beskaffenhed på ydersiden er af en sådan karakter at den kræver vedligeholdelse/udskiftning er et skøn udelukkende foretaget af foreningens bestyrelse. 

Hvis hoveddøren med forsæt er blevet behandlet dårligt eller har været udsat for hærværk, yder foreningen ingen hjælp til vedligeholdelse/udskiftning.

Såfremt bestyrelsen skønner at en dør skal repareres/udskiftes på foreningens regning, vil foreningen kun dække en standard dør (beskrevet i rubrikken til højre). Hvis ejer ønsker yderligere egenskaber såsom brand sikkerhed, låse sikkerhed etc. på indersiden eller i døren er det for ejers egen regning.

Ved køb af ny dør skal ejer overholde retningslinjer angivet til højre i rubrikkerne.

brevsprække.jpg
Ingen dørsprække

Døren skal ikke have brevsprække og dermed heller ikke navneskilt. Der skal derimod, selvfølgelig, være navneskilt på postkassen.

image4 (1).jpeg
Træ laminat og karm

Døren skal have samme træ laminat og farve på ydersiden som andre oprindelige døre i blåbærhaven. Karmen skal have farven RAL 9010.

image3 (1).jpeg
Dørspion

Døren må gerne indeholde standard dørspion med den ydre del som vist på billedet.

image2.jpeg
Lejlighedsnummer

Lejligheds nummeret skal fremgå med samme udseende og samme placering som de oprindelige døre. Det anbefales derfor at skrue det gamle nummer af og montere/genbruge det på den nye dør.

dørhåndtag.jpg
Dørgreb

Dørens greb skal være Coupé formet, på samme måde som på de oprindelige døre. Det skal være i rustfrit børstet stål. Man kan afmontere grebet på den gamle dør og genbruge det på den nye dør.

bottom of page