top of page

Reglement for selskabslokalet.

 

Selskabslokalet er indrettet til 30 personer med borde, stole og service.

 

Reglement for Selskabslokalet

              

Brugsret: Selskabslokalerne udlejes kun til ejere og registrerede lejere i Blåbærhaven. 

 • Lejer skal være til stede i selskabslokalerne i den del af udlejningsperioden, hvor der befinder sig gæster i lokalerne.

 

Leje: Reservation og leje finder sted hos inspektøren i kontortiden. 

 • Ved reservation betales depositum. (se efterfølgende)

 • Depositum tilbagebetales ikke ved annullering mindre end 10 dage før den reserverede dato.

 • Leje betales i kontortiden den sidste torsdag før den reserverede dato.

 • Lejepriser, 12 timer, 24 timer, weekend og gulvvask se prisliste 

 • Nøglen udleveres og afleveres efter nærmere aftale.

 • Endelig afregning sker i kontortiden fra den følgende torsdag.

 

Musik: Der må ikke medbringes musikanlæg, levende musik eller lignende uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.

 

Støj: Foreningens regler for støjende adfærd gælder også for selskabslokalerne. Lejeren skal især være opmærksom på, om døre og vinduer er åbne. Endvidere må støjende adfærd ikke finde sted i området omkring lokalerne - det gælder både legeplads, kældergange og nærliggende opgange. Vær specielt opmærksom på, at gæsterne heller ikke støjer på opgangssiden af bygningen (ved parkeringspladsen) ved selskabets ophør.

 

Eventuelle skader: Inventar, herunder stereoanlæg, gardiner, lamper, stole, borde, hårde hvidevarer og alt service, skal behandles med varsomhed. Skader, opstået under brug, skal meddeles inspektøren, som herefter sørger for udbedring, for hvilken lejer er fuldt erstatningspligtig.

 

Rengøring: Før selskabslokalerne afleveres skal lejren sørge for tilfredsstillende rengøring.  Alt service, køle- og fryseskab, komfur, ovn, køkkenvask, toilet og håndvask mv. skal rengøres. Filtret i opvaskemaskinen skal renses, og affald skal fjernes fra lokalerne. Gulvet skal fejes/støvsuges. Gulvet bliver vasket af foreningen.

Såfremt rengøringen ikke kan godkendes af personalet, foranstalter bestyrelsen rengøringen udført for lejerens regning.

 

Overtrædelser: Såfremt bestyrelsen bliver bekendt med overtrædelse af dette reglement, vil pågældende lejer modtage en advarsel herom. Ved gentagelse af overtrædelsen kan to medlemmer af bestyrelsen bortvise lejer og dennes gæster fra lokalerne omgående. Ved grove overtrædelser og gentagelsestilfælde vil den pågældende lejer blive forment adgang til selskabslokalerne i henhold til vedtægternes §9.

 

Lejevilkår for selskabslokalet

Depositum betales ved reservation på kontoret. Bemærk venligst at oprydning og rengøring udføres af lejer. 

Lejepriser og depositum:

 • Depositum, kr. 1.000

 • Leje hverdage, man- til torsdag i 24.timer (kl. 08-08), kr. 700

 • Leje i weekend, fre- til søndag, kr. 1.400

 • Gulvvask (kr. 250) foretages af foreningen og er inkluderet i lejen.

 

 

 

Erstatningssatser for selskabslokale: 

 • Manglende og ødelagt inventar erstattes af lejer efter priser i inventarlisten 

 • Manglende rengøring udføres til timepris á kr. 50

 • Manglende inventarliste ved aflevering koster kr. 50 

 • Mangelfuld optælling/oprydning koster kr. 50 

 • For sent afleveret nøgle  (+12 timers nettotillæg -uden gulvvask) koster kr. 250 

 

Vejledning til lejere af selskabslokalerne

Inden festdagen:

 • Reservationen er først gældende, når depositum er betalt.

 • Lejen indbetales i kontortiden senest den sidste torsdag før udlejningsdatoen.

 • Ved afbestilling senere end 10 dage før lejedato, tilbagebetales depositum ikke.

 • Manglende og ødelagt inventar erstattes af lejer efter priser i inventarlisten.

 • Manglende rengøring fratrækkes i depositum

 • Manglende inventarliste ved aflevering fratrækkes i depositum

 • Mangelfuld optælling/oprydning fratrækkes i depositum

  

På festdagen 

 • Her gælder Husordenen også !

 • Vis hensyn til omkringboende 

 • Undlad at smække med dørene

 • Ophold uden for lokalerne skal være helt støjfri

 • Ingen mobiltelefonsnak under altanerne

 • Luk dørene, når musikken spiller

 • Legeplads og buskadser må ikke benyttes som toilet

 • Støjende leg på legepladsen må ikke finde sted efter kl. 20

 • Husorden: Højt musikspil, som er til gene for andre, er ikke tilladt

 

Før aflevering: 

 • Sien i opvaskemaskinen renses efter hver vask for at vaske rent  

 • Tallerkener i underskabet placeres i stabler af 15 stk.  

 • Borde og stole placeres som på tegningen nedenfor  

 • Blomster på bordene  

 • Gardinerne trukket fra  

 • Gulvvask - og derefter hældes vaskevandet i toilettet  

 • Bioaffald i grønne poser skal i bio-stativet i kældergangen  

 • Affaldssækken anbringes i kældergangen ved bio-stativet  

 • Køleskabene slukkes, rengøres og lågerne åbnes  

 • Defekt inventar noteres på inventarlisten og anbringes synligt.

 

 

Rigtig god fest

bottom of page