top of page

El-opladestandere i Blåbærhaven

Blåbærhaven bruger Spirii og deres mobilapp til at betale for tankning med. For at få mulighed for at lade via mobilapp’en, skal man have en kode til app’en. Denne kode oplyses i selve app’en, - til hvilken pris man kan oplade sin bil. 

 

I Blåbærhavens el-opladestandere kan man lade i 3 pris-trin:

 

  1. Beboer (billigst) 

  2. Gæst (mellem) 

  3. Offentlig (dyrest – Denne er ikke blevet aktiveret) 

 

Beboere:

Du skal bo i Blåbærhaven og være ejer/lejer, - for at kunne oplade til beboerpris.

 

Du skal opgive registreringsnummer på den/de bil(er), der skal oplade.

 

Du skal selv eje, lease eller leje en el-bil for at få en beboerkode.

 

Du kan også få en beboerkode, hvis du skal låne/dele en el-bil for en periode. Så skal du også oplyse om periodens start/slut. Når låneperioden udløber, så vil kodens gyldighed også udløbe. Du skal sende en ny anmodning om en kode, hver gang du låner/deler en el-bil for en periode. Man kan altså ikke sende en mail med en besked om, at man måske skal låne en el-bil i de næste 2 år og man kan heller ikke sende en mail med flere låneperioder i den samme mail. 

 

Gæster:

Du kan altid få oprettet en gæstekode til dine gæster, såfremt du bor i Blåbærhaven.

Gæster oplader til gæstepris.

Du kan max. få 3 gæstekoder. Det betyder, at du kan have 3 forskellige gæster, der kan bruge koden i hver deres mobilapp. 

Offentlige brugere:

For at lade offentligt, kræves ingen kode.

Denne mulighed er ikke tilgængelig p.t., men kan blive åbnet op/lukket igen, alt efter hvor meget kapacitet/plads Blåbærhaven har ledig. Udefrakommende brugere vil da kunne se, at der er mulighed for at oplade deres elbil på adressen: Blåbærhaven 14, DK-2980 Kokkedal. 

Generelt: 

Årsagen hertil er, at det er blevet vedtaget på en tidligere generalforsamling, at brugerne af el-opladestanderne skal betale for selve opførslen over tid, samtidigt med, at der er et ønske om, at beboere oplader til en billigere pris end gæster til Blåbærhaven. Hvis der på et tidspunkt åbnes op for udefrakommende brugere, så vil de skulle lade op til den dyreste pris, som stadigvæk ville være mere attraktiv end andre offentlige opladesteder. Der er dog ikke åbnet op for udefrakommende brugere. Prisen bliver sat af E/F-bestyrelsen som en fast tarif. 

 

Prisstruktur:

Bestyrelsen har under kyndig vejledning af vores projektkonsulent og Spirii, valgt at bruge en dynamisk prismodel. Det betyder blandt andet, at vi ikke skal overvåge elpris-markedet hele tiden og dermed skulle justere prisen tilsvarende hele tiden. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke vil blive foretaget ændringer i prisen, set i forhold til hvor meget Blåbærhaven modtager tilbage til dækning af investeringen, samt vedligeholdelse af el-opladerstanderne. Dette vil blive løbende vurderet af E/F-bestyrelsen. 

 

Prisen er delt op i flere tempi, da noget af prisen bliver defineret af Spirii, og andet vores egen elpris, transport af el, transporttab af el, etc. De sidstnævnte opgøres direkte med elselskabet. 

 

Eksempel på elpris: 

Nedenstående vises et overblik over måden, hvorpå prisen beregnes af Spirii i tidsrummet mellem kl. 7-8 den pågældende dag. 

 

Spotprisen er den rene elpris. 

 

Den procentvise pris er vores fortjeneste på tidspunktet. (Denne er sat for beboerne. Vil være højere for gæster.) 

 

Der inkluderes også et beløb, som følge af transporttabet på el. Der er nemlig et el-tab, når denne føres gennem kabler, hvis der er kulde i jorden, etc. 

 

Den fastsatte minimumspris er fastsat i samråd med vores projektkonsulent og Spirii. Hvis der ikke er en minimumspris for brugerne, kan E/F Blåbærhaven risikere at tabe på opladning af el, netop fordi timeprisen på el vil være mindre end summen af serviceafgift, transportomkostning og transporttabet af el. 

 

Spirii opkræver desuden et minimumsbeløb pr. KWH, dette beløb dækker blandt service af el-opladestanderne, etc. Dette beløb er p.t. ca. 0,35 kr. pr. KWH. 

 

Derefter får Blåbærhaven en opkrævning på el, samt transport af el, som også skal fratrækkes beløbet pr. KWH til brugerne. Priserne på transport af el, udregnes ud fra selve tidspunktet på døgnet, som defineres ud fra ”lav-belastningstidspunkt”, ”høj-belastningstidspunkt” eller ”spids-belastningstidspunkt”. 

 

Tilbage skulle der i sidste ende gerne være et beløb, som skal bruges til at vedligeholde vores nuværende el-opladerstandere, betale for selve opførslen af disse og senere eventuelt kunne finansiere for opførslen af nye fremtidige el-opladerstandere. 

E/F-bestyrelsen – D. 4/3-2023. 

price-beboer.png
bottom of page