Blåbærhavens kontor

 

Ejerforeningen råder over nogle af de bedste ejendomsfunktionære. Folk som sætter en ære i at gøre en forskel, folk som gerne vil yde en indsats, som ønsker at Blåbærhaven skal fremstå pæn, funktionel og værdi.

 

Vores medarbejder skal bruges deres til tid på at vedligeholde vores bygninger og områder. De skal ikke bruge tid til at være talerør, men dermed ikke sagt, at vi ikke må tale med vores personale, tværtimod. Skulle der være ønsker eller udfordringer vil bestyrelsen henstille til, at der bruges de kanal som er til herfor.

 

Alle er velkomne på kontoret, hvor der er åbent for telefonisk kontakt hver dag mellem kl. 08.30-09.00. Derudover har kontoret åbnet for personlig kontakt hver tirsdag kl. 07.00-08.00 og hver torsdag kl. 18.00-19.00

 

En repræsentant for bestyrelsen vil, som hovedregel, være til stede den første tirsdag i måneden og den næstsidste torsdag i måneden. Her vil det være muligt at tage stort og småt op med bestyrelsesmedlemmet.

 

Bestyrelsen

Praktisk information:

 

Adressen:  Blåbærhaven 14, kld.                           Tlf.: 49 14 56 10                          Mail: kontoret@blaabaerhaven.dk                          CVR.: 46742419

Servicemedarbejder
Michael Sørensen
Servicemedarbejder
Søren Güldner
Administrator
Adresse:
Telefon:
Email:
14, kld.
48 17 73 99 
grethe@hervard.dk