top of page
Legeplads_1.jpg

Legeplads.

På de seneste generalforsamlinger har emnet "Ny Legeplads" været oppe og vende, grundet vores nuværende meget nedslidte legeplads.

Det er derfor besluttet at opføre ny legeplads, hvilket vil ske her i sensommeren 2019.

Den nye legeplads bliver leveret af Indu A/S, grunden til at valget faldt på Indu er, at virksomheden tilbyder at efterse legepladsen, således at denne overholder alle regler, som en offentlig legeplads er underlagt. Derudover vil Indu også stå for den generelle vedligeholdelse af den nye legeplads. Selvfølgelig skal vi selv være en del af denne vedligeholdelse, men udgifter til eks. maling og evt. reparationer bliver afholdt af Indu.

Den nye legeplads kommer til at indeholde følgende:

 • Et firkantet legetårn med rutchebane, spindelvæv og klatrestativ.

 • Gyngestativ med rede-gynge

 • Et nyt legehus med veranda samt bord og bænk

 • Et nyt lege-lokomotiv

 • Nye vippedyr

 

Legehus.jpg
Futte.jpg
Legeplads_2.jpg
Legeplads_Gyngestativ.jpg

Planen er som følger (denne vil blive opdateret, når vi kender de præcise datoer):

 • August 2019;
  Underskreven kontrakt, Ejerforeningen

 • August 2019;
  Indhentning af byggetilladelse, Indu

 • August/september 2019;
  Fjernelse af den gamle legeplads og gammelt faldunderlag, Ejerforeningen

 • August/september 2019;
  Montering af den nye legeplads, Indu

 

Bestyrelsen håber at rigtigt mange vil få glæde af legeplads opgraderingen

New Playground

At recent general assemblies, the topic "New playground" has been up for discussion, due to our current very worn out playground.

It has been decided to construct a new playground, which will happen in late summer of 2019.

 

The new playground is provided by Indu A/S. The reason why the choice fell on Indu is that the company offers to inspect the playground so that it complies with all the rules and regulations to which a public playground is subject. In addition, Indu will also be responsible for the overall maintenance of the new playground. Of course, we ourselves must be part of this maintenance, but the cost of ex. paint and possibly repairs are being held by Indu.

 

The new playground will contain the following:

 • A square play tower with slide, cobwebs and climbing rack.

 • Swing with a nest-seat

 • A new playhouse with veranda, table and bench

 • A new play locomotive

 • New rocking animals

The plan is as follows (this will be updated when we know the exact dates):

 1. August 2019;
  Signed contract, Ejerforeningen

 2. August 2019;
  Obtaining a building permit, Indu

 3. August/September 2019;
  Removal of the old playground and old Falls ground, Ejerforeningen

 4. August/September 2019;
  Installation of the new playground, Indu

 

The board hopes that a great many will benefit from the playground upgrade

bottom of page