Vores ansvar som bestyrelse.

 

Vi har alle et personligt ansvar for de ting, vi gør. Dette forhold kan umiddelbart overføres til foreninger. En forening er en selvstændig juridisk person. Det vil sige, at ejerforeningen kan handle, indgå aftaler, påtage sig forpligtelser, leje lokale m.m. på samme måde som mennesker. At det er ejerforeningen, der påtager sig ansvaret for ejerforeningens handlinger, betyder ikke, at vi som bestyrelse kan fralægge os ethvert ansvar.


Det er de almindelige regler om fuldmagt, ansvar og erstatningspligt, der gælder for bestyrelsen. At der gælder det almindelige erstatningsansvar for bestyrelser vil sige, at vi risikerer at påtage os et personligt ansvar, hvis vi handler i strid med aftalte retningslinjer (uden fuldmagt) eller uforsvarligt og i strid med det, man kunne forvente af et almindeligt fornuftigt bestyrelsesmedlem.


I bestyrelsen skal vi være opmærksomme på, at vi selv er ansvarlige for at blive informeret om alle relevante forhold. Vi skal selv være udfarende og indhente oplysninger. Det er for eksempel ikke en undskyldning, at den økonomi ansvarlige ikke vil fortælle, hvordan økonomien er, vi må fastholde vores ret til at kende ejerforeningens økonomiske situation. Det er vigtigt at være sit ansvar bevidst. Og så er det vigtigt at være åben, ærlig og bruge sin sunde fornuft.


Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fællesanliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommes karakter må anses for påkrævede. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fællesudgifter. 
Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget, vedligeholdelsesplan og husorden med almindelige ordensregler til godkendelse på generalforsamlingen.


Bestyrelsen kan antage en administrator til bistand ved varetagelse af ejendommens daglige drift. Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skal tegne passende bestyrelsesansvarsforsikring. 


Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Formand, genvalgt 2018
Adresse:
Telefon:
Email:
17 3. tv
49 14 56 10 
claus@blaabaerhaven.dk

Genvalgt 2018.

Jeg har været bosiddende i Blåbærhaven siden år 2000. Valget faldt på Blåbærhaven, da jeg stod uden bolig efter en skilsmisse, og ikke lige havde lyst til at kaste mig over et hus med have. Jeg faldt, ligesom Peter Silberg, for de dejlige lyse lejligheder samt beliggenheden tæt på offentlige transport, motorvej, indkøbs muligheder og selvfølgelig naturen med skov og strand tæt på.

Grunden til, at jeg har valgt at træde ind i bestyrelsen for Blåbærhaven er, at jeg efterhånden har boet her en del år. For mit vedkommende var det på tiden, at jeg aktivt tog del i forvaltningen af min investering. 

Næstformand
Adresse:
Telefon:
Email:
16 1. tv
49 14 56 10 
peter@blaabaerhaven.dk

Genvalgt 2017.

Jeg har boet i Blåbærhaven siden april 2006, med mine to døtre som i dag er henholdsvis 11 og 14 år. Inden vi valgte at bosætte os i Blåbærhaven var vi vidt omkring fra Helsingør til Hørsholm, Humlebæk til Hillerød og fandt Blåbærhaven som et af de klart mest attraktive steder at bo. Super lækre og lyse lejligheder, rigtig mange gode fællesfaciliteter, altid pænt, rent og roligt, samt en opfattelse af, at her gider man godt hilse på hinanden.

Jeg er uddannet Bygningsingeniør og arbejder typisk som projektleder på større byggerier i Københavnsområdet.

Jeg er interesseret i at bevare den høje standart vi har i Blåbærhaven i dag, og gøre den endnu bedre.

Bestyrelsesmedlem
Adresse:
Telefon:
Email:
4 3. tv
49 14 56 10
rene@blaabaerhaven.dk

Genvalgt 2017.

Jeg flyttede her til Blåbærhaven i september 2008, - efter at have boet flere år i København. Jeg har gået i folkeskole her i Kokkedal (Egedalsskolen) og senere i gymnasiet i Hørsholm (Rungsted Statsskole, som det hed den gang). Da jeg valgte at flytte ”hjem” til Kokkedal igen, faldt valget naturligt på Blåbærhaven med beliggenhed relativ tæt på skov og strand, samt med de store og lyse lejligheder. Jeg er uddannet nationaløkonom og har arbejdet i den finansielle sektor igennem mere end 20 år. Jeg vil gerne være med til at bibeholde Blåbærhaven som et attraktivt sted at bo og vil gerne medvirke til at Blåbærhaven bliver en bebyggelse med høje standarder inden for energibesparelse og miljøtiltag.

Bestyrelsesmedlem
Adresse:
Telefon:
Email:
20 1. tv
49 14 56 10
kim@blaabaerhaven.dk

Nyvalgt 2018

 

Bestyrelsesmedlem
Adresse:
Telefon:
Email:

Genvalgt 2017.

 

Suppleant
Adresse:
Telefon:
Email:

Valgt 2018.

 

Dorte Larsen
Suppleant
Adresse:
Telefon:
Email:

Valgt 2018.