top of page

Brugsregler.

 

 • Uden grundig afvaskning af hele kroppen med sæbe er der ingen adgang til pool eller sauna

 • Udefodtøj skal henstilles i omklædningsrummet

 • Gæster skal ledsages af beboer over 18 år

 • Maksimalt 4 gæster pr. beboer

 • Børn under 14 år skal ledsages voksen (over 18 år)

 • Flasker, glas, dåser eller lign. må ikke medbringes

 • Tobaksrygning forbudt

 • Berusede personer har ikke adgang

 • Udspring, boldspil og støjende adfærd forbudt

 • Personer med væskende sår, fodsvamp eller lign. har ikke adgang

 • Stole, luftmadrasser og lignende må ikke medbringes

 • Misbrug af brusefaciliteterne er ikke tilladt

 • Kun en nøgle pr. lejlighed

 • Nøglen må ikke kopieres

 • Ingen husdyr

Enhver beboer har ret til at gribe ind ved overtrædelser.

Helseafdelingen

 

Helseafdelingen findes under opg. 4.

 

For benyttelse af Helseafdelingen gælder følgende regler:  

 1. Adgang: Adgang til helseafdelingen sker ved brug af et adgangskort, hvoraf der kun må findes ét eksemplar til hver lejlighed. Alle har lige ret til anvendelse af helseafdelingen, dvs. at sidst-ankomne har samme ret som føstankomne til at benytte afdelingen. Helseafdelingen er fælles og kan ikke reserveres af nogen beboer.

 2. Brugsret: Helseafdelingen må kun benyttes af beboere og deres gæster. Husdyr har absolut ikke adgang.
  Gæster skal være ledsaget af en myndig beboer (over 18 år) og hver beboer kan maksimalt medbringe 4 gæster.

 3. Børn: Børn under 14 år har kun adgang ifølge med voksne, som under børnenes ophold ikke må forlade afdelingen. Børn under 14 år, som træffes alene i helseafdelingen, skal øjeblikkeligt bortvises.

 4. Forbud: Ifølge Miljø- og Levnedsmiddelkontrollens bestemmelser må ingen personer med væskende sår, fodsvamp eller lignende komme i helseafdelingen.
  ● Tobaksrygning er forbudt i helseafdelingen
  ● Affald må kun henkastes i de dertil opstillede affaldskurve
  ● Flasker, glas, dåser eller lignende må ikke medbringes i helseafdelingen
  ● Berusede personer har ikke adgang til helseafdelingen
  ● Udspring, boldspil og støjende adfærd er forbudt i helseafdelingen
  ● Stole, luftmadrasser og lignende må ikke medbringes i helseafdelingen
  Helseafdelingen er lukket mellem kl. 22 og 06, idet strømmen afbrydes, og døren automatisk låses
  Det er strengt forbudt at lade den udleverede nøgle til helseafdelingen kopiere. Bliver bestyrelsen bekendt med, at kopiering har fundet sted, vil samtlige udleverede nøgler blive inddraget. Bestyrelsen vil derefter foranledige omstilling af låsen og fremstilling af nye nøgler. Denne udgift vil alene blive pålagt den ansvarlige for kopieringen af nøglen i henhold til vedtægternes §9.

 5. Omklædning: Udefodtøj skal henstilles i omklædningsrummet. Her skiftes til badetøj, gymnastiktøj & -sko eller lignende, før helseafdelingen betrædes.

 6. Bruserum: Ved brug af bruserum skal de ophængte badeforhæng trækkes for, således at beskadigelse af døre og træværk undgås. Misbrug af brusefaciliteterne er ikke tilladt.

 7. Afvaskning: Før svømmebad eller sauna benyttes, skal man foretage grundig afvaskning af hele kroppen med sæbe jfr. Miljø- og Levnedsmiddelkontrollens bestemmelser. Mangelfuld afvaskning kan medføre bortvisning og øjeblikkelig inddragelse af nøglen.

 8. Svømmebassin: Under badning i svømmebassin skal der udvises hensynsfuldhed over for de andre badende.

 9. Sauna: For personer, der kun ønsker at benytte saunaen, gælder regler og bestemmelser som nævnt under afvaskning.

 10. Motionsrum: De opsatte ribber, og de til enhver tid værende redskaber, skal behandles med fornøden omhu.

 11. Toilet: Toilet bedes kun benyttet efter hensigten og efterlades rengjort.

 12. Aflevering: Det påhviler den sidste person, der forlader helseafdelingen, at sørge for, at døren er låst, lyset er slukket, og saunaen er afbrudt.

 13. Generelt: Medbragte værdigenstande henligger i helseafdelingen på eget ansvar. Inventar, herunder badeforhæng, gardiner m.m., skal behandles med varsomhed. Skader opstået under brug skal straks meddeles personalet, evt. ved indlægning af seddel på kontoret eller indtelefonering af besked på kontorets telefonsvarer.

 14. Overtrædelse: Såfremt bestyrelsens bliver bekendt med overtrædelse af foranstående reglement, vil pågældende ejere modtage advarsel herom. I grove tilfælde eller gentagelsestilfælde vil de pågældende blive forment adgang til helseafdelingen og nøglen blive dem frataget. For skader på fælles ejendom, vil skadevoldende beboer eller dennes myndige værge blive gjort erstatnings- ansvarlig.

Februar 2002

bottom of page