top of page
Rådgivning

5A Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

 

Er blevet valgt til samarbejdspartner jf. påbuddene fra Arbejdstilsynet og følgende plan er lagt:

 

  • 5A fremsender deres rapport til ejerforeningen den 5. februar 2016

  • Møde mellem 5A og ejerforeningen onsdag den 6. april med rådgiver om udkast til
    rådgiverredegørelse, vores arbejdsmiljøarbejde og vores forslag til løsninger

  • På generalforsamlingen, den 12. april, besluttes om lukning af skakterne skal realiseres
    eller om ejerforeningen vælger at imødekomme påbuddene

  • Møde mellem 5A og ejerforeningen den 25. maj, hvor 5A følger op på vores løsninger og den
    tilbagemelding til Arbejdstilsynet, som vi skal indsende den 1. juni

 

Der vil løbende blive lagt information op omkring vores samarbejde med 5A.

 

Bestyrelsen

Jan. 2016

 

bottom of page