top of page
Løsningsforslag

Løsningsforslag

 

Er vil der blive lagt løsningsforslag og økonomiske beregninger til underbygning heraf op.

Pt. afventer bestyrelsen rapporten fra 5A, når vi har denne i hånde, vil der blive lagt forsalg op.

 

Bestyrelsen mener, at der pt. er 4 forskellige løsningsforslag i spil

  1. Efterlevelse af påbuddene fra Arbejdstilsynet

  2. Affaldsstativer ved indgangsdørene, en med grøn og sort låg og træbeklædt korpus

  3. Affaldsøer, eks. en ved den lille blok og tre ved den lange blok. Øer er træbeklædte, har tag
    og vil blive afskærmet med en hæk-beplantning

  4. Etablering af molokker, som et under-jordisk system til affaldshåntering.

 

Ved løsning 2 og 3 vil vores personale foretage den nødvendige tømning af henholdsvis poser og containere på daglig basis.

 

Bestyrelsen

Jan. 2016

 

bottom of page