top of page
Information
Antal besøg

Information omkring Arbejdstilsynets besøg

 

Arbejdstilsynet har haft en stor kampagne i gang omkring ejendomsfunktionærer/viceværter, der er ansat i boligforeninger.
Mange foreninger har haft besøg af Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet ser gerne, at foreningerne på forhånd har opfyldt
kravene til et godt arbejdsmiljø for ejendomsfunktionærerne, og dette indebærer bl.a., at der skal være udarbejdet en
arbejdspladsvurdering.

 

Arbejdstilsynet havde følgende fokusområder:

 • Dagrenovation (ergonomiske og biologiske forhold samt stikskader)

 • Storskrald

 • Maskiner/vedligehold

 • Støj/høreværn

 • Kemi (graffittirens, grovrens, sæbe/vaskerier, herunder opbevaring af sikkerhedsblade og andre
  forebyggende foranstaltninger, f.eks., handsker og briller)

 • Psykisk arbejdsmiljø (vold/trusler, samarbejde, m.m.)

 • Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering

 

Hos os, havde vi besøg af tilsynsførende, Niels Ørtoft Andersen, som foretog en detaljeret gennemgang af ovennævnte punkter. Derefter var der en besigtigelse af vores skralderutiner samt af de personalemæssige forhold. Selve besøget tog 1½ times tid og blev afsluttet med den umiddelbare vurdering fra den tilsynsførende. Denne vurdering var, at Blåbærhaven, som arbejdsplads lå helt i top.

 

Desværre var Arbejdstilsynet ikke tilfreds med vores skraldehåndtering, og vi skulle påregne at få to påbud, men samtidig blev det gjort klart, at vi var meget tæt på et forbud.

 

Det skal samtidig slås helt fast, at der ikke er tale om en anmeldelse. Som nævnt var den kampagne fra Arbejdstilsynet side, hvor vi blev valgt ud. Det har ligeledes forlydt, at vi skulle have en dispensation på skraldehåndtering, som skulle være afgivet i 2011, dette er ikke tilfældet.

 

Tilbage står nu, at vi skal efterleve de påbud, som foreningen har fået. Foreningen har dog søgt og fået udsættelse på påbuddene, således at vi har tid til at finde den rigtige løsning for os.

 

Påbuddene er et rådgivningspåbud, hvilket betyder, at vi skal rådføre os med autorisering arbejdsmiljørådgiver. Til denne opgave har vi valgt en lokal virksomhed 5A Aps, som holder til i Hørsholm.

 

De indledende møder er blevet holdt med 5A og nu er planen som følger:

 • 5A fremsender deres rapport til ejerforeningen den 5. februar 2016

 • Møde mellem 5A og ejerforeningen onsdag den 6. april med rådgiver om udkast til rådgiverredegørelse,
  vores arbejdsmiljøarbejde og vores forslag til løsninger

 • På generalforsamlingen, den 12. april, besluttes om lukning af skakterne skal realiseres
  eller om ejerforeningen vælger at imødekomme påbuddene

 • Møde mellem 5A og ejerforeningen den 25. maj, hvor 5A følger op på vores løsninger og den tilbagemelding
  til Arbejdstilsynet, som vi skal indsende den 1. juni

 

Der er den 1. feb. runddelt/sendt forslag fra bestyrelsen gående på lukningen af skakterne. Dette forslag er baseret på en umiddelbart vurdering omkring de økonomiske aspekter i denne sag. Der vil løbende blive lagt forslag og økonomiske beregning op på denne side, således at der er mulighed for at følge med i vores arbejde hermed.

 

Ydermere kan bestyrelsen informere om, at 5A vil være til stedet på generalforsamling. 5A vil gennemgå vores påbud, deres rolle i den sammenhæng, derefter erfaring fra lignende sager og endelig hvad skal der til for at løfte påbuddene.

 

Nærmere information herom kommer med selve indbydelsen til generalforsamling.

 

Spørgsmål og forslag i relation til ovenstående er meget velkomne. Venligst skriv disse til mail beboer@blaabaerhaven.dk

 

Bestyrelsen
Jan. 2016.

 

bottom of page