• Bestyrelsen

Parkering på brandvej

Til beboerne,

Desværre har vi set flere parkere deres biler på vores brandvej ved den lille blok. Dette er ikke tilladt, og vi må på det kraftigste bede om at dette respekteres.


Skulle der være mangel på pladser, henvises til den store parkeringsplads ved den anden blok.


To all residents,

Unfortunately, we have seen several parking their cars on our fire road by the small block. This is not allowed and we must strongly urge that this is respected.


If there is a shortage of parking spaces, please use the large parking lot at the second block.


Med venlig hilsen / best regards

Bestyrelsen, 18-11-2019

0 visninger