• Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling

Kokkedal, 23. juli 2020

Til medlemmerne i

Ejerforeningen Blåbærhaven

Blåbærhaven 1-21

2980 Kokkedal

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Torsdag den13. august 2020 klokken 19:00,

I Byengens Selskabslokaler, Byengen 230; 2980 Kokkedal

(dørene åbnes klokken 18:30)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år

3. Godkendelse af årsregnskab 2019

4. Godkendelse budget for år 2020

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand, Claus Rysgaard (L 187) er på valg. Grundet flytning genopstiller Claus ikke. Bestyrelsen foreslår at Rene Brandt Jakobsen (L 43) vælges til formand

7. Valg af bestyrelsesmedlem,

Kim Malte Hansen( L 207 ) er på valg Kim er villig til genvalg,

Hvis Rene Brandt Jakobsen vælges til forman, skal der vælges et nyt medlem for 1 år. Bestyrelsen foreslår Jakob Petersen (L 48)

8. Valg af suppleanter,

Nikolaj Sæbye (L36) er på valg, da Nikolai er ved at sælge ønsker Nicolaj ikke at genopstille, Bestyrelsen foreslår Michael Wenzel (L 206)

Dorte Larsen er flyttet, bestyrelsen foreslår Nicholas Schjærff (L 63)

9. Valg af revisor, Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med HR Revision

10. Evt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Ejerforeningen Blåbærhaven

Vedlagt : Forslag fra bestyrelsen

Fuldmagtsblanket

Årsregnskab 2019 med budget 2020 og 2021 samt beretning, er tidligere udsendt, det ligger også på foreningens hjemmeside

Forslag fra beboerne skal i henhold ti vedtægternes §3 stk. 3 være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen ( den 30. juli)


Omdelte dokumenter:

Indkaldelse_ordinær_GF_2020
.pdf
Download PDF • 446KBFuldmagt_ordinær_GF
.pdf
Download PDF • 86KBForslag fra bestyrelsen
.pdf
Download PDF • 128KB130 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Folketinget har med i krafttræden 1/7-2020 vedtaget at den tidligere bestemmelse: 1. Paragraf 2, Stk. 4 En ejer af flere ejerlejligheder i en ejerforening kan ikke deltage i afstemninger med fordeling

Til beboerne (English underneath the Danish text) Information om generalforsamlingen. Bestyrelsen afventer regeringens udmelding omkring åbning af Danmark, hvilket betyder at generalforsamlingen vil b

Foreningsinformation, december 2019. (Information to all residents, see second half of this announcement) Glædelig jul og et godt nytår Bestyrelsen og personalet vil gerne ønske alle beboere en rigti