• Bestyrelsen

Info, nov. 2019

Foreningsinformation, november 2019. (Information to all residents, see second half of this announcement)


Træfældning

Som det ses, er vores gartner gået i gang med at fælde træerne halvvejs op mod Materialegården. På et senere tidspunkt vil træerne ved grillpladsen blive fældet ligeledes.


Der vil blive plantet nye træer på begge arealer. Disse træer vil være af forskellige typer, så der vil blive et spil af farver. De nye træer vil ikke blive nær så høje, som dem der allerede er eller bliver fældet. Plantning af de nye træer vil ske i foråret.


De store skovtræer, i midten ved prinsessestien, bliver stående.


Telefonsystem

Der arbejdes med oplæg til det nye system, som forventes sat i luften slut året.


Legepladsen

Vi afventer stadigvæk byggetilladelse fra kommunen.


Logging

As it can be seen, our gardener has begun to cut down trees in the upper half of our middle area. Later next week, the trees down by the grill will also be cut.


New trees will be planted in both ends. These trees will be of different types, so there will be a variation of colors. The new trees will not be as tall as those that are or will be cut. Planting of the new trees will start in the spring.


The large trees, in the middle by the Princess path, will remain.


New telephone system

Work is underway on the new system, which is expected to be put into the air in the end of the year.


Playground

We are still awaiting building permission.


Med venlig hilsen / Best regards Bestyrelsen, november 2019

17 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Til beboerne (English underneath the Danish text) Information om generalforsamlingen. Bestyrelsen afventer regeringens udmelding omkring åbning af Danmark, hvilket betyder at generalforsamlingen vil b

Foreningsinformation, september 2019. (Information to all residents, see second half of this announcement) Vaskerierne Det er nu muligt at se ens forbrug på vaskerierne. Dette gælder hvad angår valg

9. sep. 2019. Der er indgivet ansøgning om en byggetilladelse hos kommunen. Desværre er der en rimelig lang behandlingstid. Når vi har tilladelsen vil vi holde det op mod årstiden, udfaldet kan være a