• Bestyrelsen

Info, dec. 2019

Foreningsinformation, december 2019. (Information to all residents, see second half of this announcement)


Glædelig jul og et godt nytår

Bestyrelsen og personalet vil gerne ønske alle beboere en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Foreningen har nået en masse i det sidste år, vi er blevet færdige med renoveringen af vores faldstammer, vi er påbegyndt projekt omkring udskiftning af varmeinstallationerne, der er kommet en helt ny legeplads, vores nye telefonsystemer er sat i luften og endelig er der sket en opfriskning arealerne mellem blokkene.


Det nye år

I det nye år vil fortsætte vores meget store projekt omkring udskiftning af varmeinstallationerne. Dette er meget omfattende og vil igen betyde, at der skal håndværkere ind hos os alle. Der bliver pt. arbejdet på et udbudsmateriale, som vil blive sendt 3 større VVS-leverandører. Når tilbuddene er kommet retur, vil der blive lavet en evaluering og truffet et valg af leverandør. Derefter vil der blive afholdt nogle informationsmøder, hvor der vil blive fortalt, hvad projektet går ud på. Det forventes at projektet starter op i sent forår tidligt sommer i 2020. Når arbejdet starter, vil de enkelte opgange blive inviteret til et opklarende møde. Bestyrelsen har besluttet at hyre en ekstern rådgiver til styring af opgaven.Merry Christmas and a Happy New Year

The board and staff would like to wish all residents a very Merry Christmas and a prosperous new year.

We have completed a lot in the last year, such as the completion of the renovation of our fall stains, we have begun a project concerning replacement of the heat installations, a new playground has been installed, our new telephone systems are put in the air and finally the areas between the blocks have been refreshed.


The New Year

In the new year will continue the very large project concerning the replacement of the heat installations. This is very comprehensive, and this will once again mean, that our supplier has to have access to our flats. We are currently working on a tender dossier, which will be sent to 3 major suppliers. Once the offers have been returned, an evaluation will be made, and a choice taken. Thereafter, some information sessions will be held, here we will go into details about the project. It is expected that the project will start in late spring early summer in 2020. When the work starts, the individual stairwells will be invited to a clarifying meeting. The board has decided to hire an external adviser to manage the task.

Med venlig hilsen / Best regards Bestyrelsen, december 2019

Merry Christmas

Happy New Year

48 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Kokkedal, 23. juli 2020 Til medlemmerne i Ejerforeningen Blåbærhaven Blåbærhaven 1-21 2980 Kokkedal Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Torsdag den13. august 2020 klokken 19:00, I Byengens

Folketinget har med i krafttræden 1/7-2020 vedtaget at den tidligere bestemmelse: 1. Paragraf 2, Stk. 4 En ejer af flere ejerlejligheder i en ejerforening kan ikke deltage i afstemninger med fordeling

Til beboerne (English underneath the Danish text) Information om generalforsamlingen. Bestyrelsen afventer regeringens udmelding omkring åbning af Danmark, hvilket betyder at generalforsamlingen vil b