• Bestyrelsen

Info #2, nov. 2019

Foreningsinformation, november 2019. (Information to all residents, see second half of this announcement)


Nye træer

De nye træer er bestilt. I samarbejde med vores gartner har vi valgt, at der skal etableres 5 grupper, hver gruppe vil komme til at bestå af 3 træer. Derudover vil der blive etableret en blåbærlund.

Som nævnt tidligere vil træer ved grillpladsen ligeledes blive fældet. Dette vil ske i den nærmeste fremtid. På denne halvdel vil der ligeledes blive plantet nye træer. Vi har valgt, at der her skal plantes 4 grupper - igen bestående af 3 træer i hver gruppe.

Af træsorter har vi valgt: Japansk kirsebær, forskellige kirsebærtræer, nogle løvtræer og endelig en gruppe med paradisæbler. Det er disse træsorter, som vil blive anvendt på de to arealer.


Telefonsystem

Vi har skiftet telefonsystem pr. d. 25. november. Dette skulle gøre det nemmere at komme i kontakt med vores personale, administrator og ikke mindst bestyrelsen. Efter lukketid er telefonsystemet sat op således, at der er telefonkontakt til vores VVS’er og tømrer. Kontaktes disse håndværkere efter lukketid (udenfor normal arbejdstid), vil der blive pålagt et gebyr. Dette gebyr betales ikke af ejerforeningen, det vil påhvile den enkelte beboer, som ringer til håndværkeren.


Legepladsen

Vi har nu fået byggetilladelsen fra kommunen. Det betyder, at vi nu kan gå i gang med arbejdet omkring en ny legeplads. I første omgang vil den bestående legeplads blive fjernet, inklusiv de forskellige dele der står uden for halvcirklen. Derefter vil der blive gravet ud i halvcirklen, hvorefter vores legeplads leverandør vil komme til. Der vil blive lagt en plan op på vores hjemmeside, når vi kender alle detaljerne.


New trees

The new trees are now ordered. In collaboration with our gardener, we have chosen to set up 5 groups, each group with 3 trees. In addition, a group of blueberry bunches will be established.

As mentioned earlier, the trees at the grill area will soon be logged as well. In this half area, we will also plant new trees. We have decided that there will be 4 groups, again consisting of 3 trees in each group.

Of trees we have opted for Japanese cherry trees, various cherry trees, some deciduous trees and finally a group of paradise apples. These are the trees that will be applied to the two areas.


Telephonesystem

We have switched the telephone system as of 25th of November. This should make it easier to get in touch with the staff, the administrator and not at least the board. After hours, the telephone system is set up, so that you can get in touch with our plumber and carpenter. If these craftsmen are contacted after hours (outside normal working hours), a fee will be charged. This fee is not paid by the owner's association, it will be charged the caller of the craftsman.


Playground

We've got the building permission. This means that we can embark on a new playground. The first thing - the existing playground will be removed, including the different parts outside of the half circle. Then there will be a dug out of the half circle, after which our supplier will come to work and set up the new playground. A plan will be posted on the website when we know all the details.


Med venlig hilsen / Best regards Bestyrelsen, november 2019

48 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Kokkedal, 23. juli 2020 Til medlemmerne i Ejerforeningen Blåbærhaven Blåbærhaven 1-21 2980 Kokkedal Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Torsdag den13. august 2020 klokken 19:00, I Byengens

Folketinget har med i krafttræden 1/7-2020 vedtaget at den tidligere bestemmelse: 1. Paragraf 2, Stk. 4 En ejer af flere ejerlejligheder i en ejerforening kan ikke deltage i afstemninger med fordeling

Til beboerne (English underneath the Danish text) Information om generalforsamlingen. Bestyrelsen afventer regeringens udmelding omkring åbning af Danmark, hvilket betyder at generalforsamlingen vil b