• Bestyrelsen

Brugen af vaskerier / The use of our laundries

Opdateret: 4. aug. 2019


Til alle beboere

Brugen af vaskerier.

På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at der bliver indført et månedligt vaskebeløb pr. lejlighedsstørrelse. Dette beløb kan bruges i vores vaskerier til enten tøjvask eller tørretumbling. Skulle der ske et merforbrug vil dette blive afregnet kvartalsvis med de enkelte lejligheder.

Hvis beløbet ikke bliver brugt til fulde, kan det ikke refunderes eller overflyttes til næste måned.


Eventuel merbetaling

Afregning vil ske via den månedlige opkrævning fra administrator, der vil blive afregnet pr. kvartal bagud, således vil forbrug i eks. første kvartal (jan-marts) bliver opkrævet i maj måned. Dette grundet tidspunkt for indberetningsprincipperne hos PBS.

Lejlighedstørrelse

Er du i tvivl om, hvilket fordelingstal din lejlighed har, så er du meget velkommen til at komme forbi og spørge herom i kontorets åbningstider. Fordelingstallene vil ligeledes være at finde på foreningens hjemmeside.

Priser for vaske og tørretumbling

Priser for disse findes ligeledes på kontoret eller på foreningens hjemmeside.

Ikrafttrædelse

Dette tiltag bliver iværksat pr. 1. juli 2019.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Ejerforeningen Blåbærhaven

To all residents

The use of our laundries.

At the last general meeting, it was decided that a monthly amount for washing will be introduced. The amount will vary according to apartment size and can be used in our laundries for either laundry or dry-tumbling. Should there be an additional consumption, then this will be settled quarterly with the individual apartments.

The amount is for one month and it can and will not be refunded, if not used. Also, the amount can not be transferred to the following month.


Any additional payment

Any additional payment will be made via the monthly charge from the administrator. Settlement will be made quarterly behind, so that consumption in the first quarter (January-March) will be charged in May. This is due to the time of the reporting principles at PBS.

Apartment size

If you are unsure what distribution number your apartment has, then you are very welcome to come by and ask about this in the office opening hours. The distribution figures will also be available on our website.

Pricing

Pricing may also be found in the office or on the website.

Start-up

The above is taking effect from the 1th of July 2019.

Best regards

Bestyrelsen, Ejerforeningen Blåbærhaven


229 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Kokkedal, 23. juli 2020 Til medlemmerne i Ejerforeningen Blåbærhaven Blåbærhaven 1-21 2980 Kokkedal Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Torsdag den13. august 2020 klokken 19:00, I Byengens

Folketinget har med i krafttræden 1/7-2020 vedtaget at den tidligere bestemmelse: 1. Paragraf 2, Stk. 4 En ejer af flere ejerlejligheder i en ejerforening kan ikke deltage i afstemninger med fordeling

Til beboerne (English underneath the Danish text) Information om generalforsamlingen. Bestyrelsen afventer regeringens udmelding omkring åbning af Danmark, hvilket betyder at generalforsamlingen vil b