Β 
  • Bestyrelsen

SΓ₯ kom forΓ₯ret…..


eller… 😊

De fΓΈrste forΓ₯rsdage har budt pΓ₯ en masse sne og frost, hvorfor personalet har haft gang i traktoren, som desvΓ¦rre ogsΓ₯ mΓ₯tte runde vΓ¦rkstedet en gang.

Derfor har personalet ryddet og saltet pr hΓ₯ndkraft, mens traktoren blev ordnet pΓ₯ vΓ¦rkstedet.

Som der sikkert er blevet bemΓ¦rket, har der vΓ¦ret problemer med vores lΓ₯sesystem. Vores leverandΓΈr har vΓ¦ret i kontakt med Ruko, og det er endelig lykkes dem at fΓ₯ systemet til fungere "normalt" igen, dog vil der stadigvΓ¦k kunne oplevelse lidt udfald hist og her. Dette vil blive afbedret snarest af leverandΓΈren.

Personalet har været i gang med kældergange og mellemgange i den lange blok, hvor der er blevet fejet /støvsuget. Dernæst er trappevasken blev taget hjem igen og det kører fint til stor tilfredsstilles hos os alle.


46 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Kokkedal, 23. juli 2020 Til medlemmerne i Ejerforeningen BlΓ₯bΓ¦rhaven BlΓ₯bΓ¦rhaven 1-21 2980 Kokkedal Hermed indkaldes til ordinΓ¦r generalforsamling Torsdag den13. august 2020 klokken 19:00, I Byengens

Folketinget har med i krafttræden 1/7-2020 vedtaget at den tidligere bestemmelse: 1. Paragraf 2, Stk. 4 En ejer af flere ejerlejligheder i en ejerforening kan ikke deltage i afstemninger med fordeling

Til beboerne (English underneath the Danish text) Information om generalforsamlingen. Bestyrelsen afventer regeringens udmelding omkring Γ₯bning af Danmark, hvilket betyder at generalforsamlingen vil b

Β