• Bestyrelsen

InformationsbrevTil medlemmerne i

Ejerforeningen Blåbærhaven

Blåbærhaven 1-21

2980 Kokkedal

Vedligeholdelsesguide.

Efterår og vinteren nærmere sig. Derfor er det en god ting, at få checket div. vinduer og afløb med mere. I den forbindelse er vedligeholdelsesguiden blevet opdateret, og der er kommet et afsnit omkring ansvarsfordeling ejer og forening imellem.

Denne vedligeholdelsesguide er udleveret til alle lejligheder. Denne er også oversat til engelsk. Skulle der være behov for at få denne, kan den sendes via mail eller hentes på kontoret.

Renovering af faldstammer.

Som forelagt på generalforsamling i år igangsætter vi en prøverenovering af vores faldstammer. Vi har valgt at starte med faldstamme i opgang 12 til højre, da denne er slemt medtaget.

Renovering starter manden den 4. dec. og forløbe over et par dage. De berørte beboere er blevet orienteret og der er afholdt et orienteringsmøde hvor der var mulighed for at stille spørgsmål omkring løsningen til leverandøren og bestyrelsen.

Lukning af skakterne. Vi er i gang med at få den formelle dispensation af generalforsamlingens beslutning omkring lukning af skakterne. Der er nogle formaliter som skal være på plads, som eks. hensyntagen til ældre og handicappede, således at det sikres at beboerne kan få bortskaffet deres husholdningsaffald.

Der er udarbejdet et reglement herfor, som kan blive tilsendt eller afhentes på kontoret.

Skulle der være ønske om at få hjælp til håndtering af bortskaffelse, bedes der tages kontakt til kontoret eller bestyrelsen jf. førnævnte reglementet.

Efterlevelse af vedtægter og husordenen.

Blåbærhaven er en foreningen med 220 lejligheder hvilket betyder, at der er og skal være nogle regler for, hvordan vi opfører os hinanden imellem. Desværre har der på det sidste være nogle tilfælde, hvor der er beboere som finder, at de IKKE skal efterleve disse regler.

Det kan og vil ikke blive accepteret. Vi skal alle efterleve de regler og forordninger som er blevet vedtaget af ejerne i foreningen. D

er er ingen af os beboere, som kan sætte sig ud over disse.

Derfor vil der, inden for det næste stykke tid, blive gjort en indsats således at vi alle får genopfrisket eller bliver bekendtgjort med foreningens vedtægter og husordenen.

Første led heri er, at vi har fået oversat vores husorden til engelsk. Bestyrelsen, administrator og personalet vil udlevere denne efter nødvendighed eks. i forbindelse med ejerskifte, udlejningen eller overtrædelse af foreningens regler. Den oversatte version kan rekvireres på mail eller afhentes på kontoret.

Glædelig jul.

Til sidst – julemåneden er startet og bestyrelsen vil gerne ønske alle beboer i Blåbærhaven en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Dette bliver det sidste info-opslag i år, men vi fortsætter selvfølgelig i det nye år.

Med glædelig julehilsen

Bestyrelsen 1. december 2017


96 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Kokkedal, 23. juli 2020 Til medlemmerne i Ejerforeningen Blåbærhaven Blåbærhaven 1-21 2980 Kokkedal Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Torsdag den13. august 2020 klokken 19:00, I Byengens

Folketinget har med i krafttræden 1/7-2020 vedtaget at den tidligere bestemmelse: 1. Paragraf 2, Stk. 4 En ejer af flere ejerlejligheder i en ejerforening kan ikke deltage i afstemninger med fordeling

Til beboerne (English underneath the Danish text) Information om generalforsamlingen. Bestyrelsen afventer regeringens udmelding omkring åbning af Danmark, hvilket betyder at generalforsamlingen vil b