Vedligeholdelse af lejligheder, håndtering af affald og ansvarsfordeling.

 

Der er blevet udarbejdet en vedligeholdelsesguide som beskriver ovenstående emner.

Denne findes både på dansk og engelsk.