Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Torsdag den 13. august 2020 klokken 19:00, i Byengens Selskabslokaler

Årsregnskab 2019 med budget 2020 og 2021 samt beretning, er tidligere udsendt, disse ligger også her på hjemmesiden.


Forslag fra beboerne skal i henhold til vedtægternes §3 stk. 3 være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen ( den 30. juli)

Kære beboere,

Hvad gør vi for at undgå smitte:

  • Vaskemaskiner og Tørretumblers håndtag sprittes af dagligt mindst en gang.

  • Containergården ryddes / tjekkes op flere gang dagligt.

  • Vores Affaldsøer vil vi ikke længere rydde op eller sortere i, da bakterierne overlever længe på plast, pap og metal.

Omkring renovation - se venligst nedenstående links

http://www.fredensborgforsyning.dk/news/458/237/Affaldsafhentning/d,driftdetail/

http://www.fredensborgforsyning.dk/news/459/237/Genbrugspladserne-holder-lukket/

http://www.fredensborgforsyning.dk/news/459/237/Genbrugspladserne-holder-lukket/